Strona główna                                      Potrzebne Dokumenty

Wykaz Dokumentów Potrzebnych
Do Sakramentów Świętych
I Katolickiego Pogrzebu

CHRZEST

   - akt urodzenia dziecka (odpis),
   - wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
   - dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska),
   - zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

BIERZMOWANIE

   - metryka chrztu,
   - zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
   - w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

1-sz KOMUNIA ŚWIĘTA

   - metryka chrztu dziecka.

MAŁŻEŃSTWO

   - aktualne, tj. z datą do 3. miesięcy wstecz, metryki chrztu,
   - dowody osobiste,
   - ostatnie świadectwo katechizacji,
   - świadectwo bierzmowania,
   - zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
   - zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno – prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

POGRZEB KATOLICKI

   - akt, zgonu,
   - zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komuni świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP - Goliszew 2008 - 2017