Strona główna                        Aktualności - z życia Parafii i Kościoła

Synod w Naszej Parafii

     Dnia 19 listopada 2021 r. na probostwie odbyło się spotkanie Rady Parafialnej zainicjowane przez ks. proboszcza Eugeniusza Walczaka.
     Głównym tematem spotkania był ogłoszony dnia 9 października 2021 r. przez papieża Franciszka Synod, który będzie trwał przez dwa lata i zakończy się zgromadzeniem w Rzymie w 2023 roku.
     Inauguracja Synodu przez biskupa kaliskiego Damiana Bryla na poziomie naszej diecezji miała miejsce 17 października 2021 r.
Hasło synodu brzmi: "Komunia, uczestnictwo i misja".
     Na spotkaniu została powołana Rada Synodalna, w skład której wchodzą członkowie Rady Parafialnej. W niedługim czasie z Rady zostanie wyłoniony koordynator, który będzie wspierał ks. Proboszcza w pracach Synodalnych.
     Synod wzywa i zaprasza nas do słuchania siebie nawzajem po to, aby usłyszeć natchnienia Ducha Świętego, który przychodzi, by przewodzić naszym ludzkim wysiłkom, tchnąć życie i dynamizm w Kościół oraz prowadzić do głębszej komunii dla dobra naszej misji w świecie.
     Prosimy też o modlitwę w intencji Synodu.

Modlitwa w intencji Synodu

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadzeni w Imię Twoje.

Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz; zamieszkaj w naszych sercach,
naucz nas drogi, którą mamy iść
i jak mamy nią podążać.

Jesteśmy słabi i grzeszni;
nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.
Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas
na niewłaściwą drogę, albo stronniczość wpływała na nasze działania.

Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność, abyśmy mogli razem podążać
do życia wiecznego, i abyśmy nie zbaczali
z drogi prawdy i tego, co jest słuszne.
O to wszystko prosimy Ciebie,
który działasz w każdym miejscu i czasie,
w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków. Amen.
Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP - Goliszew 2008 - 2021