Ks. Maciej Brykowski

     Około 1910 r. z inicjatywy ks. Macieja Brykowskiego wystawiono (przebudowano) murowaną plebanię przy drodze wiodącej do Złotnik Dużych.
     W latach 1913-1914 przeprowadzono restaurację kościoła odnawiając zewnętrzne tynki oraz naprawiając dach kościoła.
     Następnej renowacji kościoła dokonano w 1925 r., odnawiając fasadę kościoła oraz malowidła wewnątrz kościoła.