Strona główna                                               Nabożeństwa

Droga Krzyżowa - to piątkowe nabożeństwo wielkopostne o charakterze adoracyjnym, polegające na symbolicznym odtworzeniu drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia Go do grobu.

Tradycja ta powstała w Jerozolimie. W średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. Liczbę czternastu stacji ustalono w XVII wieku. W naszych kościołach droga krzyżowa przedstawiana jest z obrazów lub rzeźb rozmieszczonych na ścianach bocznych świątyni. Stacje drogi krzyżowej to nie tylko odtworzenie wydarzeń z ostatnich dni Chrystusa. Mają one swą bogatą symbolikę. Dla nas są również podstawą rozważań medytacyjnych dotyczących m.in. tego, czym jest prawda, miłość.

Stacje Drogi Krzyżowej

Stacja I : Pan Jezus na śmierć skazany

Intencja: Przy tej stacji módlmy się i ofiarujmy odpusty za dusze, za któreśmy się modlić powinni: za dusze fundatorów naszego kościoła, za rodziców, przyjaciół i znajomych.

K. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Człowiek wydał wyrok na Miłość. Wyrok najwyższy i niesprawiedliwy. Wyrok wydał człowiek słaby i tchórzliwy pod naciskiem tłumu, który wołał: ukrzyżuj Go. Wygoda życia i zewnętrzny chwilowy spokój podpisały wyrok śmierci.

Od niesprawiedliwych wyroków, wybaw nas, Panie.

Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu ...
Któryś za nas cierpiał rany ..


Stacja II : Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona

Intencja: Przy tej stacji módlmy się i ofiarujmy odpusty za dusze, które dla nieposłuszeństwa przeciwko Kościołowi i duszpasterzom swoim, w czyśćcu cierpią.

K. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Krzyż to ciężar. Są ciężary fizyczne i ciężary duchowe. Są ciężary przyjmowane i ciężary odrzucane. Drzewo Chrystusowego Krzyża obciążają grzechy ludzkie. Także nasze grzechy. Taki krzyż On wkłada na swoje ramiona. Wkłada, nie odrzuca. I będzie teraz niósł ciężar krzyża brzemienny grzechami Ten, w którym nie ma grzechu.

Od obciążania Chrystusowego krzyża, wybaw nas, Panie.

Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu ...
Któryś za nas cierpiał rany ..


Stacja III : Pan Jezus Upada po raz pierwszy

Intencja: Przy tej stacji módlmy się i ofiarujmy odpust za dusze, które z naszej przyczyny cierpią – które znikąd ratunku nie mają, i za dusze tych, którzy bez Sakramentów świętych pomarli.

K. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Bóg nigdy nie upada. Człowiek upada. Chrystus Pan dlatego upadł, gdyż dźwigał ludzkie upadki. Gdy powstał z upadku, pokazał, że nie chce śmierci grzesznika, lecz chce, aby on powstał i żył. To jest właśnie owa przedziwna nadzieja dla wszystkich ludzi: krzyż jest ciężarem, który można podnieść, który należy podnieść. Bóg chce, aby go podnieść.

Od upadku bez powstania, wybaw nas, Panie.

Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu ...
Któryś za nas cierpiał rany ..


Stacja IV: Pan Jezus spotyka się z Najśw. Matką swoją

Intencja: Przy tej stacji módlmy się i ofiarujmy odpusty za dusze tych, którzy za życia mieli nabożeństwo do Najśw. Panny, którzy byli w Różańcu i innych bractwach.

K. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Miłość zawsze łączy się ze współcierpieniem. Brak współcierpienia najczęściej jest brakiem miłości. Chrystus, niosący krzyż, cierpi za ludzką rodzinę i razem z nią współcierpi. Jego Matka współcierpi z Nim. Przy obecnej stacji jesteśmy świadkami najpełniejszego współcierpienia. Patrzymy na tę scenę, która jest obrazem najgłębszej miłości dwu najbliższych sobie osób i pytamy: dlaczego została ona przez ludzi tak sponiewierana, tak bardzo zhańbiona.

Od poniewierania cudzej miłości, wybaw nas, Panie.

Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu ...
Któryś za nas cierpiał rany ..


Stacja V : Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi

Intencja: Przy tej stacji módlmy się i ofiarujmy odpust za dusze tych, którzy za życia chętnie stacje obchodzili i za zmarłych się modlili oraz za zmarłych czcicieli najsłodszego Serca Jezusowego

K. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Mając krzyż za narzędzie, Chrystus zbawia świat. Czy człowiek może przyłożyć swą rękę do dzieła zbawienia? Cyreneusz jest znakiem pomocy zewnętrznej. A gdzie, Kościele Chrystusowy, szukasz pomocy w dźwiganiu swego krzyża, na który złożono tyle lekkomyślności i lekceważenia spraw odwiecznych? Czy także na mnie czekasz?

Od ospałości w służbie Kościoła, wybaw nas, Panie.

Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu ...
Któryś za nas cierpiał rany ..


Stacja VI : Święta Weronika ociera twarz Pana Jezusa

Intencja: Przy tej stacji módlmy się i ofiarujmy odpusty za dusze naszych duspasterz, nauczycieli i za dusze tych, którzy się nasym modlitwom polecili.

K. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Panie, kiedy otarliśmy Ci twarz? Święta Weronika uczyniła to w czasie Twej drogi krzyżowej. Otarła skutki fizycznego cierpienia. Czy jednak na Twej twarzy nie ma skutków duchowego cierpienia, spowodowanego niewdzięcznością ludzką? Czy z niej otarliśmy Twoją twarz? Czy wytarliśmy z niewdzięczności nasze twarze, stworzone na obraz Boży?

Od nie naprawionej niewdzięczności, wybaw nas, Panie.

Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu ...
Któryś za nas cierpiał rany ..


Stacja VII : Pan Jezus upada po raz drugi

Intencja: Przy tej stacji módlmy się i ofiarujmy odpusty za dusze, które za nałogowe grzchy pijaństwa, klątwą rozpusty, ciężkie męki w czyśćcu ponoszą.

K. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Potrzeba głębokiej wiary, by w leżącym Chrystusie dostrzec Boga. Niekiedy równie trudno w człowieku dostrzec człowieczeństwo. Już wiele razy powstawał, a przecież sam nie umie zapewnić, że odtąd już na zawsze odzyskał wierność. Inny jest jednak obraz leżącego pod krzyżem Jezusa, a inny upadłego człowieka. Inna jest przyczyna upadku. Końcowym powstaniem Chrystusa będzie zmartwychwstanie. A moim?

Od powtarzania tych samych błędów, wybaw nas, Panie.

Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu ...
Któryś za nas cierpiał rany ..


Stacja VIII : Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty

Intencja: Przy tej stacji módlmy się za wszystkie matki, aby sumiennie i gorliwie dbały o wychowanie swoich dziatek.

K. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Płaczcie nad synami waszymi. Rzewne uczucia, jakkolwiek pożyteczne, nie są najważniejsze. Chrystus jako przedmiot wzruszenia musi się w naszej świadomości zmienić w podmiot zbawienia. On jest przede wszystkim naszym Odkupicielem. Teraz idzie pochylony ciężarem krzyża, ale to tylko okrutna rzeczywistość na drodze odkupienia. Jakież to inne, niż postępowanie tylu ludzi przedkładających ulgę w trudnościach nad własną duchową doskonałość.

Od lekceważenia cierpień i pokuty, wybaw nas, Panie.

Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu ...
Któryś za nas cierpiał rany ..


Stacja IX : Pan Jezus upada po raz trzeci

Intencja: Przy tej stacji prosimy Pana Jezusa cierpiącego o nawrócenie pijaków, aby unikali karczmy, złego towarzystwa. Za nawróconych już, aby wytrwali w trzeźwości. Módlmy się też za tych, którzy walczą przeciwko pijaństwu słowem i przykładem.

K. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Ten upadek Chrystusa, już u kresu drogi, najbardziej nas uczy mądrości. Gdy kończymy jakieś dzieło, zwykle nie jesteśmy już czujni. Opanowuje nas wówczas radość zdobytego celu i wtedy jesteśmy najsłabsi i zwykle niesumiennie kończymy swe dzieło. Taki upadek winien być szkołą mądrości, a Chrystus w nas większy.

Od zastępowania pracy nad sobą narzekaniem, wybaw nas, Panie.

Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu ...
Któryś za nas cierpiał rany ..


Stacja X : Pan Jezus z szat obnażony i żółcią napojony

Intencja: Przy tej stacji prosimy Pana Boga o nawrócenie tych, którzy w grzechy rozpusty popadli – tych, którzy się kochają w marnych uciechach światowych, zabawach i w złych towarzystwach. Prośmy Pana Boga o cnotę czystości dla naszej młodzieży.

K. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Nagi Chrystus, stojący na Golgocie, nie ma już nic swojego, nie ma żadnych praw. Pozostał Mu tylko obowiązek spełnienia do końca misji, dla której przyszedł na świat. Ogołocony z szat, bezbronny Odkupiciel. Czy możliwe jest jeszcze głębsze poniżenie? A On to zrobił dla nas ludzi i dla naszego zbawienia. Dla każdego człowieka. Dla nas także.

Od niszczenia człowieka w człowieku, wybaw nas, Panie.

Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu ...
Któryś za nas cierpiał rany ..


Stacja XI : Pan Jezus do krzyża przybity

Intencja: Przy tej stacji módlmy się o nawrócenie tych, którzy bliźniego krzywdzą przez kradzież i oszustwa, tych, którzy lekkomyślnie długi robią i starych długów swoich nie spłacają, którzy, przez grę o pieniądze i przez hulanki, rodziny swoje do biedy prowadzą. Módlmy się też za sprawiedliwych i oszczędnych, by wytrwali w dobrym.

K. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Gwoździe przybijają ciało. Przybijają także duszę. Odtąd bowiem Jezus będzie już całkowicie bierny, zdany na obcą siłę. Tak będzie aż do zmartwychwstania. Jakże się jednak mylicie wy, którzy wbijacie gwoździe: unieruchamiając ciało, wyswabadzając duszę, zabijając człowieka, rozpalacie płomień Jego Ewangelii. On płonie już dwa tysiące lat i będzie płonął do końca świata.

Od siły, zdolnej nas obezwładnić duchowo, wybaw nas, Panie.

Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu ...
Któryś za nas cierpiał rany ..


Stacja XII : Pan Jezus umiera na krzyżu

Intencja: Przy tej stacji prośmy Pana Boga o nawrócenie klnących, bluźnierców, krzywoprzysięzców – tych, którzy przez obmowę, fałszywe świadectwo bliźniemu sławę odbierają, którzy kłamią, złe rozmowy prowadzą. Módlmy się za wszystkich tych, którzy żyją pobożnie, o wytrwanie w dobrym. Módlmy się też za wszystkich mężów i niewiasty naszej parafii, aby słowem i przykładem wyznawali świętą wiarę katolicką.

K. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Niepojęta tajemnica krzyża! Wtedy, gdy konający Chrystus mówi: "Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił", następuje szczytowe działanie Syna w zjednoczeniu z Ojcem. "Dokonało się" wyraża zarówno śmiertelny skłon głowy, jak i wypełnienie misji Odkupienia. Odtąd jego rozpięte na krzyżu ręce wyciągnięte są nad całym światem. W sposób niemy, lecz przejmujący, wykazują jak bliski jest Bóg człowiekowi.

Od zwątpienia w ożywcze działanie tajemnicy krzyża, wybaw nas, Panie.

Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu ...
Któryś za nas cierpiał rany ..


Stacja XIII : Pan Jezus zdjęty z krzyża

Intencja: Przy tej stacji módlmy się za naszą młodzież, aby była posłuszna i pobożna, aby Najświętszą Pannę kochała. Módlmy się za naszych rodziców, krewnych, przyjaciół i dobrodziejów.

K. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Spokojna, choć posągowo zatroskana twarz Matki Bożej, wpatrującej się w zmarłego Syna, złożonego na jej kolanach. Tak niedawno było zwiastowanie i: "On będzie Synem Najwyższego", a dziś są zakrwawione zwłoki. Ale już dziś istnieje liczna rodzina tych, co uwierzyli. To martwe ciało ma już liczne żywe członki, które się będą stale rozrastać w miarę upływu pokoleń. Nie ma śmierci tam, gdzie są sprawy Boże.

Od stanu, w którym ból przesłania godność cierpienia, wybaw nas, Panie.

Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu ...
Któryś za nas cierpiał rany ..


Stacja XIV : Pan Jezus do grobu złożony

Intencja: Przy tej stacji módlmy się za nas samych, abyśmy byli gorliwymi w służbie Bożej i kiedyś w łasce Bożej umierali. Módlmy się też za wszystkich, którzy się naszym modlitwom polecają i za wszystkich, którzy w tej chwili umierają.

K. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Ziemia nasza każdego dnia coraz bardziej zapełnia się grobami. Każdego dnia ziemia spełnia Boży nakaz: "w proch się obrócisz". Od momentu, w którym Chrystus Pan został złożony w grobie mamy prawo twierdzić, że grób nie jest klęską życia i początkiem nicości, ale jest otwarciem ku zmartwychwstaniu. Chrystusowy grób wskazuje, że nie nicość, ale przejście paschalne jest ludzkim przeznaczeniem. Jego grób jest nadzieją naszych grobów.

Od braku nadziei w ostateczny tryumf życia w Bogu, wybaw nas, Panie.

Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu ...
Któryś za nas cierpiał rany..


Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP - Goliszew 2008 - 2014