Strona główna                                  Liturgia - Intencje Mszalne

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
14 - 21 kwiecień 2024 r.


III Niedziela Wielkanocna
8.30 - godzinki do Matki Bożej
9.00 + Mieczysław Górski Stefania Józef Smolińscy Bronisława Władysław Górscy
              dusze w czyśćcu cierpiące
10.00 + Antoni Tomczyk 4 rocz. – od córki Anny z rodziną
11.00 + Stefan Sagalara Marianna Stanisław Róg Marek Róg
12.15 – o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jadwigi i Henryka
               z okazji 50-tej Rocznicy Sakramentu Małżeństwa / spotkanie dzieci komunijnych /

Poniedziałek
12.00 – pogrzeb + Cecylia Kubiak
16.00 + Stanisława Brajer – od chrześniaczki Joli
16.30 + Marian Szmaja – od Eli i Mirka z Bartkiem Pytlińskich

Wtorek
17.30 – Nowenna do MBNP i msza św. zbiorowa:
- w intencji wszystkich Ofiarodawców, Darczyńców i Dobrodziejów naszego kościoła
+ Walentyna Kazimierz Grzelak
+ Zofia Kujawińska – od Luizy i Pawła Molka
+ Grażyna Mikołajczyk – od Maryli Prętczyńskiej oraz Basi i Arka Janik z rodziną
+ Stanisław Maślak – od Marioli Wawrzyniak
+ Teresa Werczyńska
+ Józef Poniatowski – od Haliny Bednarek z córką Dorotą, wnukami i prawnuczkami
+ Halina Szczecińska – od rodzin Florczaków i Cepaków
+ Teresa Rosińska – od wnuka Krzysztofa Mikołajewskiego z rodziną
+ Teresa Długaś – od Pracowników firmy CEKO
+ Elżbieta Bratwińska – od Adeli Sobczak z Rodziną
+ Mieczysław Marciniak – od rodziny Mazowitów i Bączkiewiczów z Żelazkowa
+ Zbigniew Ściesiek – od Patrycji i Mateusza Jarczewskich
+ Zbigniew Gruszczyński – od Przemysława i Katarzyny Drygała z dziećmi
+ Sławomir Dembowski – od Angeliki i Dawida Kanteckich oraz Zuzanny i Martina Tułaczów
+ Marianna Chabierska – od Alicji i Eugeniusza Wałęsiak
+ Maria Andrzejewska – od chrześniaka Artura z rodziną
+ Dominik Gałecki – od Marleny i Mateusza Żabińskich
+ Jan Grzesiak – od Danuty Dolata z rodziną
+ Maria Tułacz – od Krystyny Mazurek z córkami
+ Kazimiera Dolacińska – od Krzysztofa Drygały z rodziną
+ Krystyna Szemfel – od Kazimierza Ordona z rodziną
+ Wacław Frątczak – od Zbyszka Chachuła z rodziną
+ Walentyna Rachwał - od Iwony i Andrzeja Nowaków z Werginek
+ Lucyna Garnczarek – od Urszuli i Pawła Paprockich
+ Halina Owczarek – od sąsiadów z bloku nr 105
+ Marian Szmaja – od Danuty i Stanisława Góralczyk
+ Dariusz Ignasiak – od rodziny Chabierskich
+ Stanisława Brajer – od chrześniaka Krzysztofa Wiśniewskiego
+ Helena Kowalczyk – od Piotra i Moniki Pakulskich z rodziną z Kotwasic
+ Mieczysław Margiela - od rodziny Zimnych z Józefiny
+ Józef Justachowski - od Maślaków i Szyszkiewiczów
+ Zygmunt Lis - od Pawła i Barbary Fibinger z rodziną
+ Bożena Galant – od rodziny Rybikowskich z Piątku Wielkiego
+ Bogumiła Szczech – od sąsiada Krzyżaniaka
+ Stefania Marciniak – od rodziny Wojtczaków z Gór Złotnickich
+ Józef Kuciński – od rodziny Różańskich z Żelazkowa
+ Anna Rosińska – od szwagierki Marii z synem
+ Stanisław Konecki – od rodziny Wlaźlaków
+ Regina Florczak – od Maryli z rodziną
+ Bogdan Skonieczny – od Andrzeja Łysiaka z rodziną
+ Roman Nijak – od Grażyny i Mieczysława Zabadeusz z rodziną
+ Stefan Bednarski – od rodziny Piotrowskich z Żelazkowa
+ Jan Drużbiak – od rodziny Kubasików
+ Zdzisław Wawrzyniak – od Mirki Marczak z rodziną
+ Edward Bednarski – od Stanisława i Kazimiery Zielińskich
+ Krzysztof Olech – od Antoniego Bączkiewicza z rodziną z Żelazkowa
+ Andrzej Tułacz – od Małgorzaty i Leszka Amborskich
+ Józef Andrzejak – od rodziny Kłodzińskich i Strycharczyków

Środa
16.00 + Stanisława Brajer – od rodziny Kowalskich z Brzezin
16.30 + Marian Szmaja – od Barbary Ole i Joanny Koniak z rodziną

Czwartek
9.30 + Kazimiera Dolacińska – od syna Ryszarda z rodziną
10.00 + Maria Tułacz + Jan Grzesiak – od Domu Seniora w Żelazkowie

Piątek
16.00 + Stanisława Brajer – od Koleżanek i Kolegów córki Heni z Haftu
16.30 + Halina Owczarek – od Zbigniewa Jaworskiego z rodziną

Sobota
16.00 – ślubna: Michalina Przygodzka/Wojciech Nowicki
17.30 + Stanisława Brajer – od Lucyny i Stanisława Trzmiel, - od Teresy i Lucjana Trzmiel z rodziną,
              - od Jolanty i Wiesława Trzmiel z rodziną, - od Doroty i Dariusza Kujawa z rodziną
18.15 – modlitwa apelu jasnogórskiego

IV Niedziela Wielkanocna
8.30 - godzinki do Matki Bożej
9.00 + Joanna Molenda Krystyna Bronisława Józef Marianna Kazimierz Zielińscy
11.00 + Lena Anna Jan Zygmunt Czerniej
12.15 + Anna Rosińska – od córki Doroty z mężem, - od wnuka Kamila i wnuczki Wiktorii,
             - od wnuczki Agnieszki, - od wnuczki Eweliny z mężem Bartkiem i prawnukiem.

Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP - Goliszew 2008 - 2024