Strona główna                                       Kapliczki w Parafii

     Kapliczki, krzyże i figury przydrożne stanowią do dziś jeden z najbardziej charakterystycznych elementów pejzażu wsi polskiej, są to obiekty kultu, przy których ludzie się modlą, dziękują Bogu za otrzymane łaski, żegnają swoich zmarłych i wyjawiają nieraz najskrytsze pragnienia
     Krzyże, kapliczki i figury rozpowszechniły się w końcu XVII wieku. Należy pamiętać, że są to także dzieła sztuki czasem wysokiej, czasem słabej jakości, doskonale zharmonizowane z otoczeniem.
     Stawiano je przy domach, w centrum wsi i na jej granicach, na rozstajnych drogach i wzdłuż szlaków pielgrzymkowych, na polach, w lasach, nad rzekami i stawami, na cmentarzach i w miejscach pochówku osób zmarłych na zarazę. Pełniły przede wszystkim funkcje kultowe, zapewniały opiekę świętych patronów przed klęskami żywiołowymi, zarazą i wszelkimi innymi niebezpieczeństwami, chroniły przed działaniem złych mocy, upamiętniały miejsca ważnych bądź niecodziennych wydarzeń. Pełniły także funkcję pomników rodzinnych, stawianych w podzięce za doznane łaski i z prośbą o modlitwę w intencji fundatora i jego rodziny.
     Poniższe zdjęcia przedstawiają kapliczki, krzyże i figury przydrożne z terenu naszej parafii.


Garzew

         Goliszew

           

       Janków

   StrugiZłotniki MałeZłotniki Wielkie

           

   Żelazków

       Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP - Goliszew 2008 - 2021