Strona główna                            Aktualności - z życia Parafii i Kościoła

Ustanowienie Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej

     Dnia 17 grudnia 2016 Bp Łukasz Buzun ustanowił 46 nowych Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej. Dokonał tego podczas Mszy św. o godz. 18.30 w kościele pw. św. Matki Teresy z Kalkuty w Kaliszu.
     Przed ustanowieniem Szafarze odbyli kurs przygotowawczy i formacyjny pod kierunkiem ks. prał. prof. dra hab. Dariusza Kwiatkowskiego dyrektora Wydziału Liturgii i Dyscypliny Sakramentów w Kurii Diecezjalnej w Kaliszu.
     Na zakończenie kursu formacyjnego każdy kandydat na szafarza otrzymał zaświadczenie o ukończeniu Kursu. Natomiast po ustanowieniu wszyscy szafarze otrzymali z rąk ks. Bp Łukasza Buzuna Dekrety Ustanawiające Nadzwyczajnymi Szafarzami na okres 1 roku z możliwością przedłużenia o kolejne 3 lata.
     W naszej parafii Nadzwyczajnym Szafarzem Komunii Świętej został p. Sylwester Górecki. Ks. prob. Eugeniusz Walczak dnia 18 grudnia w Niedzielę na Mszy św. o godz. 9.00 i 11.00 ogłosił informację o ustanowieniu p. Sylwestra Nadzwyczajnym Szafarzem Komunii Świętej.


Warto zobaczyć:

http://www.radiorodzina.kalisz.pl/aktualnosci/ustanowienie-nowych-nadzwyczajnych-szafaParafia Niepokalanego Poczęcia NMP - Goliszew 2008 - 2016