Galeria                                    Aktualności - z życia Parafii i Kościoła

Poświęcenie odnowionej Kapliczki z Figurą
Matki Bożej Fatimskiej

     W dniu 19 sierpnia 2017 r o godz. 15.00 na Mszy św. w miejscowości Złotniki Małe odbyło się uroczyste poświęcenie Kapliczki z figurą Matki Bożej Fatimskiej.
     Kapliczka ta znajduje się na przeciwko strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotnikach Małych.
     Mszy św. przewodniczył, wygłosił Homilię i poświęcił odnowioną Kapliczkę nasz ks. prob. Eugeniusz Walczak.
     Warto zauważyć że data poświęcenia Kapliczki nie jest przypadkowa, bo dokładnie 100 lat temu 19 sierpnia w Fatimie Matka Boża ukazała się dzieciom, nie mogła się ukazać jak poprzednimi razy 13 dnia miesiąca, gdyż dzieci były aresztowane. We Mszy św. w Złotnikach Małych w szczególny sposób, upodabniając się do dzieci fatimskich, uczestniczyły dzieci z tej miejscowości.
     Inicjatorem odnowienia tejże Kapliczki był p. Sołtys Gabriel Szafran. Dzieło to dokonało się również przy zaangażowaniu miejscowej społeczności.
     Fundatorem Figurki Matki Bożej Fatimskiej do Kapliczki, był nasz ks. prob. Eugeniusz Walczak. Figurkę przywiózł z pielgrzymki do Fatimy.
     Całość Uroczystości podkreślono wykonaniem okolicznościowego obrazka z widoczną Kapliczką na jednej stronie i z Jubileuszową Modlitwą Poświecenia na drugiej stronie.
     Na koniec Mszy św. nie zabrakło podziękowań zarówno ze strony p. Sołtysa i miejscowej społeczności oraz ks. prob. Eugeniusza Walczaka. Po błogosławieństwie p. Sołtys zaprosił wszystkich na Agapę.


Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP - Goliszew 2007 - 2017