Strona główna                            Aktualności - z życia Parafii i Kościoła

Odpust - Św. Rozalii

     W tym roku odpust św. Rozalii przypadł na niedzielę 4 września, sumie odpustowej o godz. 12.00 przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. Bogumił Kempa - Oficjał Sądu Duchownego w Kaliszu.
     W uroczystościach odpustowych uczestniczyli księży z okolicznych parafii naszego Dekanatu, były też dzieci ze szkół podstawowych naszej parafii którym w czasie mszy św. Ksiądz Bogumił pobłogosławił przyniesione plecaki i ich zawartość. Dzieci otrzymały też od księdza proboszcza spore ilości słodyczy do świeżo poświęconych plecaków.
     Po Mszy św. odbyła się uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła, w której uczestniczyli licznie zgromadzeni wierni, przybyli księża, ministranci, członkowie kół różańcowych naszej parafii nie zabrakło tez dziewczynek sypiących kwiatki, na koniec po błogosławieństwie można było uczcić relikwie św. Rozalii.
     Nie zabrakło też podziękowań które wyraził i którymi objął wszystkich nasz ks. proboszcz Eugeniusz Walczak.


     Św. Rozalia była pustelnicą, żyła w grocie na Sycylii. Do dnia dzisiejszego jest czczona w świątyni wybudowanej na miejscu jej życia, modlitwy i śmierci.Litania do św. Rozalii


Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami,
Święta Maryjo - módl się za nami,
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Święta Rozalio,
Święta Rozalio, Oblubienico Pana Jezusa,
Święta Rozalio, Boga nad wszystko kochająca,
Święta Rozalio, dla Boga rodziców i krewnych opuszczająca,
Święta Rozalio, ślub dozgonnej czystości dla Boga czyniąca,
Święta Rozalio, ze krwi królewskiej pochodząca,
Święta Rozalio, na dworze królewskim wychowana,
Święta Rozalio, odważnie ze świata rezygnująca,
Świata Rozalio, dla miłości Boga na pustynię się udająca,
Święta Rozalio, z Bogiem w pustelni rozmawiająca,
Święta Rozalio, nieustannym widzeniem Aniołów obdarzona,
Święta Rozalio, różą i lilią nazwana,
Święta Rozalio, różo panieńskiej skromności,
Święta Rozalio, lilio anielskiej czystości,
Święta Rozalio, wzorze dziewiczej wstydliwości,
Święta Rozalio, ofiaro miła Bogu,
Święta Rozalio, wieńcem pięknych cnót ozdobiona,
Święta Rozalio, przez zasługi cnót swoich wszelkie zarazy uśmierzająca,
Święta Rozalio, synogarlico w pustelni kwiląca,
Święta Rozalio, za swymi rodzicami u Boga orędująca,
Święta Rozalio, modlitwami swymi rodziców z czyśćca wybawiająca,
Święta Rozalio, przed śmiercią sakramentów świętych spragniona,
Święta Rozalio, przez kapłana Bożego w pustelni wyspowiadana,
Święta Rozalio, w pustelni cudownie Komunią Świętą umocniona,
Święta Rozalio, olejem świętym przed śmiercią namaszczona,
Święta Rozalio, w obecności Jezusa, Maryi i Świętych umierająca,
Święta Rozalio, w walce z epidemią skuteczna patronko,
Święta Rozalio, wszystkich swoich czcicieli pocieszycielko,
Święta Rozalio, czcicielom swoim w życiu i przy śmierci pomocy udzielająca.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święta Rozalio.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Święta Rozalio, która w imię miłości Boga zrezygnowałaś ze świata i ziemskich zaszczytów, a prowadzona natchnieniem Ducha Świętego, obrałaś surowe życie w pustelni, wyproś nam tę łaskę u Boga, abyśmy prowadzili życie skromne i miłe Bogu. Spraw przez swoje wstawiennictwo, abyśmy wolni od pokus oraz chorób ciała i ducha dochowali wierności Bogu. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP - Goliszew 2008 - 2016