Powrót                                  Aktualności - z życia Parafii i Kościoła

Bierzmowanie w naszej parafii

     Po długim czasie przygotowywania, które prowadził nasz ks. prob. Eugeniusz Walczak dnia 21 maja 2017 r. w VI Niedzielę Wielkanocną na Mszy 12.30 wszyscy kandydaci przyjęli Sakrament Bierzmowania.
     Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Ks. Bp. Edward Janiak Ordynariusz naszej Diecezji. Ks. Bp. Edward po Homilii udzielił wszystkim kandydatom Sakramentu Bierzmowania.
     Podczas bierzmowania kandydat zostaje namaszczony przez biskupa olejem krzyżma na czole na znak pieczęci duchowej, znamienia Ducha Świętego, które otrzymuje jako dojrzały wyznawca Chrystusa. Darem sakramentu bierzmowania jest Duch Święty, który daje moc i radość bycia świadkiem Chrystusa w ludzkiej społeczności, a także różnorakie dary, które umożliwiają odpowiedzialną współpracę w budowaniu chrześcijańskiej wspólnoty i aktywne uczestnictwo w życiu Kościoła.
     Młodzież przystępująca do Bierzmowania uczestniczyła we Mszy św. czytając czytania przewidziane na dzień dzisiejszy, wznosząc prośby do Boga w modlitwie powszechnej, oraz biorąc udział w uroczystej procesji z darami.
     We Mszy św. uczestniczyli również zaproszeni goście, świadkowie bierzmowanych, kapłani z naszego dekanatu z ks. Dziekanem Marianem Andrzejewskim.
     Nie zabrakło również podziękowań, które przygotowała młodzież i rodzice, za wszelki trud włożony w przygotowania do uroczystości i za dar bierzmowania min. dla Ks. Bp. Edwarda, naszego ks. prob. Eugeniusza, Pani Dyrekto i Pnia Katechetki.
     Wszyscy kandydaci na pamiątkę Bierzmowania w roku stulecia objawień fatimskich otrzymali po 1 egzemplarzu książki o Fatimie wraz z zaświadczeniem o przyjęciu Sakramentu Bierzmowania.


Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP - Goliszew 2008 - 2017