Galeria                                  Aktualności - z życia Parafii i Kościoła

Bierzmowanie w naszej parafii

     Po długim czasie przygotowywania, które prowadził nasz ks. prob. Eugeniusz Walczak dnia 8 grudnia 2015 r. w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP na Mszy św. odpustowej o godz. 16.30 wszyscy kandydaci przyjęli Sakrament Bierzmowania.
     Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. prof. infułat Krzysztof Konecki. Ks. Infułat po Homilii udzielił wszystkim kandydatom Sakramentu Bierzmowania. Wszyscy kandydaci na pamiątkę Bierzmowania otrzymali po 1 egzemplarzu kieszonkowego wydania Pisma Świętego
     Młodzież przystępująca do Bierzmowania uczestniczyła we Mszy św. czytając czytania przewidziane na dzień dzisiejszy, śpiewając psalm, wznosząc prośby do Boga w modlitwie powszechnej, oraz biorąc udział w uroczystej procesji z darami.
     We Mszy św. uczestniczyli również zaproszeni goście, świadkowie bierzmowanych, kapłani z naszego dekanatu z Dziekanem ks. Marianem Andrzejewskim, księża z Domu Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim oraz Ksiądz Prałat Andrzej Szudra kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim.
     Bierzmowanie odbyło się pod Bramą Miłosierdzia ufundowaną przez rodziców nowo bierzmowanych. Brama ta po bierzmowaniu trafi do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim, jako dar od naszej parafii.
     Na koniec z racji odpustu w naszej parafii odbyło się wystawienie Najświętszego Sakramenty, modlitwie tej również przewodniczył ks. Infułat.
     Nie zabrakło również podziękowań, które przygotowała młodzież i rodzice, za wszelki dobro, które dziś i w całym swoim życiu otrzymali min. dla ks. Krzysztofa i naszego ks. prob. Eugeniusza.


Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP - Goliszew 2008 - 2015